Manyèl Edikasyon Kretyén Pou Jèn ak Granmoun

Etid pawòl Bondye a endispansab Pou lavi espirityèl kwayan yo. Poutèt sa, depi mwatye syèk, Kay piblikasyon nazareyen yo sot ofri nou materyèl etid biblik pou tout laj. 

Chemen Verite A, edisyon Pou jèn avèk granmoun, li prezante kat trimès pou lòt ki enterese yo konsantre sou pwoblèm nan mond lan jodi a. 

• Fanmi an: Tèm ki koumanse depi nan lotèl
familyal jouska vyolans domestik. 

• Women: Yon etid ki pratik sou lèt la. 

• Antrènman disip la: Yon konsantrasyon din
amik ak pratik sou tèm sa ki tèlman popilè. 

• Wa Ebre yo: Etid yon peryòd fòmasyon pèp
Bondye a, ak tout fòs e feblès li. 

Nou envite nou pran plezi nou nan etid Pawòl Bondye a ki “pi dous pase siwo myèl” jan salmis la di l la.


Télécharger
FichierAction
CHEMEN VERITE A# 7 - complete.pdfTélécharger