Liv edikasyon kretyen pou timoun primè (de 6 a 8 lane) --- 1, 2 ak 3 grad edikasyon primè oubyen elemantè). Koresponn ak ane 2 nan sik ane debitan. 

INITE I : PLAN BONDYE YO POU PÈP LI A

INITE II : DIS KOMANDMAN BONDYE YO

INITE III : ISTWA FÈT PAK LA 

INITE IV : VERITE AK OBEYISANS 

INITE V : BONDYE SE KREYATE A  

INITE VI : TWA ZANMI ESPESYAL JEZI YO 

INITE VII : BONDYE PAPA A 

INITE VIII : DAVID DE BÈJE A WA 

INITE IX : JEZI MOUTRE NOU KOMAN POUN VIV

INITE X : YON DYE FIDÈL AK YON SÈVITÈ FIDÈL

INITE XI : KADO NWEL YO


Télécharger
FichierAction
Debutan Ane 1 - Elev - complete.pdfTélécharger