Liv edikasyon kretyen pou timoun primè (de 6 a 8 lane) --- 1, 2 ak 3 grad edikasyon primè oubyen elemantè).
Koresponn ak ane 2 nan sik ane debitan.

INITE I : PLAN BONDYE YO POU PÈP LI A

 

 

INITE II : DIS KOMANDMAN BONDYE YO

 

INITE III : ISTWA FÈT PAK LA 

 

INITE IV : VERITE AK OBEYISANS 

 

INITE V : BONDYE SE KREYATE A  

INITE VI : TWA ZANMI ESPESYAL JEZI YO 

 

INITE VII : BONDYE PAPA A 

 

INITE VIII : DAVID DE BÈJE A WA 

 

INITE IX : JEZI MOUTRE NOU KOMAN POUN VIV

INITE X : YON DYE FIDÈL AK YON SÈVITÈ FIDÈL

 

INITE XI : KADO NWEL YO

 


Télécharger
FichierAction
Debutan Ane 1 - Pwofese complete.pdfTélécharger