Liv edikasyon kretyen pou pwofesè primè (de 6 a 8 lane) ---
1, 2 ak 3 grad edikasyon primèoubyen elemantè).

Sa a se liv # 2 nan twa sa ki pou yon peryòd twazan yo.

Inite I: FANM KI GEN LAFWA AK KOURAJ YO
Leson 1 : Jokabèd
Leson 2 : Debora Konfye Nan Bondye
Leson 3 : Rit Te Fidèl

Inite II :BIB LA MOUTRE NOU PRAN DESIZYON YO
Leson 4 : Salomon Pran Yon Desizyon Ki Gen Bon Konprann
Leson 5 : Andre Deside Ede Pyè
Leson 6 : Mari Ak Mat Deside Sèvi Jezi
Leson 7 : Yon Administratè Saj Pran Yon Bon Desizyon
Leson 8 : Danyèl Chwazi Manje Ki Bay Lasante A
Leson 9 : Yon Nonm Rich Pran Yon Move Desizyon

Inite III: LANMOU SAN TACH BONDYE A
Leson 10 : Move Desizyon Yo
Leson 11 : Move Rezilta Yo
Leson 12 : Bondye Lanmou Nou An Ak Mizèrikòd
Leson 13 : Bondye Jistis Nou An Ak Mizèrikòd
Leson 14 : Bondye Padon Nou An

Inite IV: ANN SELEBRE PAK LA
Leson 15 : Ann Selebre Gwo Antre Jezi A
Leson 16 : Ann Selebre Rezireksyon Jezi A
Leson 17 : Wout Ki Mennen Emayis La
Leson 18 : Jezi Toujou La Avèk Nou

Inite V : LEGLIZ LA GRANDI
Leson 19 : Legliz La Koumanse Grandi
Leson 20 : Legliz La Bezwen Moun K’ap Ede
Leson 21 : Legliz La Anba Pèsekisyon
Leson 22 : Legliz La Demoutre Lanmou Bondye A

Inite VI : GRAN KOMISYON AN
Leson 23 : Gran Komisyon An
Leson 24 : Pyè Pale Ak Kònèy De Jezi
Leson 25 : Legliz La Voye Pòl Ak Banabas
Leson 26 : Ofrann Pou Misyon An

Inite VII : GWO ISTWA YO SOU POUVWA BONDYE A
Leson 27 : Bondye Gen Kontwòl Tout Bagay
Leson 28 : Bondye Restore Pèp Li A
Leson 29 : Bondye Onore Obeyisans Naaman
Leson 30 : Lame Envizib Bondye A
Leson 31 : Bondye Pasyan Epi Konn Padone
Leson 32 : Bondye Gen Plis Pouvwa Pase Founèz Dife A

Inite VIII : JEZI MOUTRE NOU PRIYE
Leson 33 : Jezi Priye Avan Li Deside
Leson 34 : Jezi Moutre Disip Li Yo Priye
Leson 35 : Jezi Priye Pou Lòt Moun
Leson 36 : Jezi Priye Lè Li Tris

Inite IX : BIB LA
Leson 37 : Bib La Se Liv Espesyal Bondye A
Leson 38 : Bib La Pale Nan Jezi
Leson 39 : Bib La Ede Nou Fè Sa Ki Dwat
Leson 40 : Bib La Anseye Nou Chak Jou

Inite X : POUVWA JEZI A
Leson 41 : Jezi Geri De Avèg
Leson 42 : Jezi Demoutre Ke Li Se Pitit Bondye A
Leson 43 : Jezi Venk Tantasyon An
Leson 44 : Jezi Vizite Zache

INITE XI: YON FANMI BONDYE TE CHWAZI
Leson 45 : Bondye Rele Abraram
Leson 46 : Abraram Kite Lot Chwazi Anpremye
Leson 47 : Abraram Kwè Nan Bondye
Leson 48 : Yon Madanm Pou Izarak
Leson 49 : Izarak, Patizan Lapè

Inite XII: BON NOUVÈL PAK LA
Leson 50 : Bon Nouvèl Pou Zakari Ak Elizabèt
Leson 51 : Bon Nouvèl Pou Mari Ak Jozèf
Leson 52 : Bon Nouvèl Pou Gadò Mouton Yo
Leson 53 : Bon Nouvèl Pou Simeyon Ak Ann

Liv sa a, ansanm ak Fèy Aktivite Elèv a disponib nan telechajman gratis nan sit sa a, oswa achte nan men Ministè Disip, Rejyon Mezoamerik, Biwo MEDFDI Chan an Ayiti, oswa nan Amazon.com


Télécharger
FichierAction
Debutan 2 Pwofese - complete.pdfTélécharger