Jen Kwayan - Seri Ansèyman Disip Jèn Kwayan an, fèt pou timoun yo ki fèk aksepte Jezi nan kè yo ak nan lavi yo. Pa mwayen feyè aktivite sa a yo, nouvo kwayan yo va konprann sa desizyon yo a vle di epi tou y’ap aprann kiltive yon relasyon ki pi etwat avèk Kris.

Niveau B2 du Plan de Formation de Disciples ABCDE


Télécharger
FichierAction
Young Believers Discipleship Packet.pdfTélécharger