Pawol ki bay Lavi A, Ane 1 – Elev

Chè antrenè, ou pral jwenn Atelye Aktivite Etidyan sa yo Elèv pou timoun ki gen laj 9-11 ki dwe yon liv konpayon ki pou mache ansanm ak Gid Antrenè a (jwenn isit la). Ansanm liv sa yo pou oumenm ak elèv ou yo pral yon èd ekselan, non sèlman pou klas Lekòl dominikal, men tou pou Klèb Timoun yo tou, klas edikasyon kretyèn chak semèn yo, ak tout kalite avèk fòm ansèyman biblik ke ou vle adapte yo.

Nan liv sa a ou pral jwenn anpil bon sipò pou chak nan klas ou yo:

1. Elèv ou yo pral konnen plizyè fanm ki gen lafwa.
2. Èske timoun ki gen laj 9 a 11 lane kapab pran bon desizyon?
3. Èske yo konnen ki jan te legliz la te fèt?
4. Epi nou pa ta kapab kite deyò sijè tankou:
parabòl Jezi yo ak sa Jezi te anseye sou lapriyè.
5. Gen lòt sijè enteresan ki pral okipe rès lane a tou.

 

Sa a se liv # 1 pou peryòd twa ane.

Liv sa a, ansanm ak Gid Antrenè, yo disponib nan telechajman gratis nan sit sa a, oswa achte nan men Ministè Disip, Rejyon Mezoamerik, Biwo, Chan MEDFDI, oswa nan Amazon.com


Descargar
FichierAction
Pawol ki bay Lavi A, Ane 1 – Elev - Complete.pdfTélécharger