• Version
  • 187 Télécharger
  • 9.99 MB Taille du fichier
  • 1 Nombre de fichiers
  • janvier 9, 2018 Date de création
  • janvier 9, 2018 Dernière mise à jour

Pawol ki bay Lavi A, Ane 1 – Pwofesè

Liv pou Pwofesè timoun ki nan primè

Ki nan laj (9-11 ane)

Ansanm ak Aktiite Travay Atizana Etidyan yo (isit la), liv sa yo se yon gwo resous pou anseye pitit ou yo verite ki enpòtan anpil nan Pawòl Bondye a.

Nan liv sa a ou pral jwenn anpil bon sipò pou chak nan klas ou yo:

1. Elèv ou yo pral konnen plizyè fanm ki gen lafwa.
2. Èske timoun ki gen laj 9 a 11 lane kapab pran bon desizyon?
3. Èske yo konnen ki jan te legliz la te fèt?
4. Epi nou pa ta kapab kite deyò sijè tankou:
parabòl Jezi yo ak sa Jezi te anseye sou lapriyè.
5. Gen lòt sijè enteresan ki pral okipe rès lane a tou.

Sa a se liv # 1 pou peryòd twa ane.

Liv sa a, ansanm ak Aktivite Travay Atizana Etidyan, yo disponib nan telechajman gratis nan sit sa a, oswa achte nan men Ministè Disip, Rejyon Mezoamerik, Biwo, Ayiti, Chan MEDFDI, oswa nan Amazon.com


Download
FichierAction
Pawol ki bay Lavi A, Ane 1 – Pwofese - complete.pdfTélécharger