Liv edikasyon kretyèn pou pwofesè preadolesan ki nan
laj (9 a 11 zan).

Inite I: POU W KA VIV PI BYEN
Leson 1: Premye Ki Premye A
Leson 2: Pisans Pawòl Yo
Leson 3: Yon Jou Espesyal
Leson 4: Nou Bezwen Paran Nou Yo
Leson 5: Kisa W Wè?
Leson 6: Mwen Espesyal
Leson 7: Si Se Pa Pou Ou, Kite Li!
Leson 8: Bay Manti Pote Konsekans
Leson 9: Pa Pote Lanvi Sou Sa K’ Pa Pou Ou

Inite II: BONDYE ANSANM AVÈK OU
Leson 10: Soufrans Jòb
Leson 11: Poukisa Jòb Te Soufri?
Leson 12: Ki Kote Bondye Te Ye?
Leson 13: Li Enpòtan Poun Obeyi Bondye

Inite III: YON GWO EVENNMAN
Leson 14: Otorite Jezi A
Leson 15: La Priyè: Sous Pisans
Leson 16: Jijman Jezi A
Leson 17: Lamò Jezi A
Leson 18: Jezi Vivan!

Inite IV: BONDYE EDE W
Leson 19: Bondye Gen Kontwòl
Leson 20: Yon Bon Kòmansman Pou Samson
Leson 21: Yon Nonm Ki Gen Anpil Fòs
Leson 22: Yon Gwo Pèt

Inite V: KREYASYON AN
Leson 23: Gran Kreyatè Nou An
Leson 24: Se Pa Yon Kout Chans
Leson 25: Nou Espesyal
Leson 26: Pyèj Peche A

Leson 27: Bondye Ta Ban Nou Yon Misyon
Inite VI: SE POU NOU VIV TANKOU KRIS
Leson 28: Yon Vi Ki Diferan
Leson 29: Se Pou Nou Viv Tankou Jezi
Leson 30: Kle A Se Lanmou
Leson 31: Nan Kisa Nou Kwè ?

Inite VII: SENTRSPRI A
Leson 32: Ki Sa Sentespri A Ye?
Leson 33: Sentespri Anseye Nou
Leson 34: Sentespri An Dirije Nou
Leson 35: Lespri Sen An Ban Nou Pisans

Inite VIII: LESON SOU TWA WA YO
Leson 36: Izrayèl Gen Yon Wa
Leson 37: Wa Dezobeyi
Leson 38: Vin Pi Mal Chak Jou Pi Plis
Leson 39: Èske Kapab Genyen Yon Wa Ki Bon?
Leson 40: Erè Yon Wa Ki Gen Bon Konprann

Inite IX: KÒMAN NOU KA VIN ALÈZ
Leson 41: Kisa Ki Ka Fè Nou Vin Alèz?
Leson 42: Byennèt La Se...Obeyi Bondye
Leson 43: Èske M Dwe Padone?
Leson 44: Gen Viktwa Nan Jezi

Inite X: VALÈ DANYÈL LA
Leson 45: Defann Kwayans Ou Yo
Leson 46: Konfye Nan Sajès Bondye
Leson 47: Se Pou Ou Gen Valè Pou W Kapab Onèt
Leson 48: Se Pou W Gen Valè Pou W Ka Kanpe Fèm

Inite XI: PWOMÈS NOWÈL
Leson 49: Bòn Nouvèl Yo
Leson 50: Li Te Bon Pou Nou Te Rete Tann!
Leson 51: Kòman Pou Nou Bay Bòn Nouvèl La
Leson 52: Yon Gran Vwayaj Pou Al Wè Yon Wa
Leson 53: Revizyon Inite

Sa a se liv # 2 nan twa sa ki pou yon peryòd twazan yo.

Liv sa a disponib nan telechajman gratis nan sit sa a, oswa achte nan men Ministè Disip, Rejyon Mezoamerik, Biwo MEDFDI Chan an Ayiti, oswa nan Amazon.com


Télécharger
FichierAction
Pawol Ki Bay Lavi A Ane 2, Pwofese - complete.pdfTélécharger