Bonjour ti zanmi, etidye liv sa a se pi Bon chwa ke w' te kapab fè!

Ladan li ou pral aprann leson ki trè enteresan sou lavi Jezi, zanmi li yo ak lòt pèsonaj enteresan yo, tankou Àn avèk ti pitit li Samyèl. Danyèl ap kaptive kè w'. Anplis de sa, w'ap aprann kisa legliz la ye, Bib la ak kòman pou w' rakonte lèzòt yo sou anpil bagay ke Bondye ba ou.


Télécharger
FichierAction
preskole 2 elev - complete.pdfTélécharger