Ou chwazi yon trè bon liv pou w' travay avèk timoun ki nan laj de 4 a 6 lane. W'ap jwenn leson ki enteresan sou Jezikris ak plizyè nan apot li yo. An avèk ti Samyèl li a, Ezekyas ak Danyèl. Elèv ou yo pral aprann de legliz yo a, Bib la ak enpòtans pou bay lòt moun. Pòl ak eksperyans li yo okipe yon inite ki trè enpòtan nan liv sa a. Ni nan leson Ansyen Testaman tankou Nouvo Testaman ap gide w' nan ansèyman Pawòl Bondye yo pandan tout yon ane.


Télécharger
FichierAction
Preskole 2 Pwofese - complete.pdfTélécharger