Preskole Elev

Yon piblikasyon pou timoun preskolè ki nan laj 4-5 lane.

Koresponn ak lane # 2 nan seri dezan preskolè yo.

 

ENTWODIKSYON INITE I: JEZI TE GRANDI 

 

ENTRODIKSYON INITE II: MIRAK JEZI YO 

 

ENTWODIKSYON III: BONDYE MONTRE LANMOU LI 

 

ENTRODIKSYON INITE IV: JEZI, PITIT BONDYE A, VIVAN

 

ENTWODIKSYON INITE V: BONDYE SE KREYATÈ NOU 

 

ENTWODIKSYON INITE VI: BIB LA PALE NOU SOU ABRARAM

 

ENTWODIKSYON INITE VII: BIB LA PALE NOU SOU JOZÈF

 

ENTWODIKSYON INITE VIII: BIB LA PALE NOU SOU MOYIZ 

 

ENTWODIKSYON INITE IX: BONDYE PALE AK NOU PA MWAYEN BIB LA 

 

ENTWODIKSYON INITE X: BIB LA NOU SOU POUVWA BONDYE 

 

ENTWODIKSYON INITE XI: BIB LA PALE NOU SOU PYÈ

 

ENTWODIKSYON INITE XII: BONDYE VOYE YO AVÈK PITIT LI 

 


Télécharger
FichierAction
Preskole Ane 1, Elev - complete (b-w).pdfTélécharger 
Preskole Ane 1, Elev - complete (color).pdfTélécharger