MEDFDI : Règlement sur la protection des fillettes, des gamins, des adolescents et des personnes handicapées

Le but de ce règlement est d'assurer la sécurité et le bien-être de tous les FGA (fillettes, gamins et adolescents), ainsi que des personnes handicapées, sous nos soins et de les protéger contre toutes les formes de préjudice, intentionnel et non intentionnel. Cela protégera également nos fonctionnaires contre les accusations qui peuvent découler d'une conduite [...]

juin 25th, 2020|

Salon Bèso – Aktivite fòmasyon disip pou ti moun ki gen laj 2 a 3 Zan

Salon Bèso a se yon gid pou monitè/tris pou anseye kou lekòl dominikal ak ti moun ki nan laj 2 a 3 zan. Li genyen kèk fèy aktivite pou ti moun yo tou. Atend yon ti moun ki apèn ap kòmanse fè mouvman nan mond pasyal li (bèso, koral, kapèt, elatriye.), epi de tanzantan li [...]

juin 15th, 2020|

Amis de Jesus – Leçons de la formation de disciples (por les enfants de 6 à 11 ans)

Grâce aux activités que nous organisons avec les enfants, ils viennent à l'église et beaucoup d'entr'eux acceptent Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Mais, combien d'entr'eux qui assistent à l'église régulièrement? Combien d'entr'eux qui deviennent des disciples de Jésus? Cette ressource qui a été élaborée pour les disciples, appelés "Amis de Jésus", celle-là appartient aux [...]

juin 13th, 2020|

Règleman Pou Pwoteksyon Ti Fi, Ti Gason, Adolesan, Ak Moun Ki Gen Andikap

Objektif règleman sa a se asire sekirite ak byennèt tout timoun TTA (ti fi, ti gason ak adolesan), ansanm ak moun ki gen andikap, sou swen nou yo epi pwoteje yo kont nenpòt fòm domaj, ni entansyonèl ak envolontè. Li pral pwoteje fonksyonè nou yo kont akizasyon ki ka rive soti nan konpòtman neglijan oswa [...]

mai 30th, 2020|

Debutan Ane 3, Elev – Liv Edikasyon Kretyen pou primè (de 6 a 8 liy)

Liv edikasyon kretyen pou timoun primè (de 6 a 8 lane) --- 1, 2 ak 3 grad edikasyon primè oubyen elemantè. Koresponn ak ane 3 nan sik ane debitan yo. Inite mwen: Inite I: JEZI KÒMANSE MINISTÈ LI Inite III: MIRAK YO AK MINISTÈ JEZI Inite IV: PLAN SALI A Inite V: 10 RÈG KI [...]

avril 7th, 2020|
Go to Top