Preskole Ane 2, Elev

Bonjour ti zanmi, etidye liv sa a se pi Bon chwa ke w' te kapab fè! Ladan li ou pral aprann leson ki trè enteresan sou lavi Jezi, zanmi li yo ak lòt pèsonaj enteresan yo, tankou Àn avèk ti pitit li Samyèl. Danyèl ap kaptive kè w'. Anplis de sa, w'ap aprann kisa legliz [...]

janvier 27th, 2018|

Preskole 2, Pwofese

Ou chwazi yon trè bon liv pou w' travay avèk timoun ki nan laj de 4 a 6 lane. W'ap jwenn leson ki enteresan sou Jezikris ak plizyè nan apot li yo. An avèk ti Samyèl li a, Ezekyas ak Danyèl. Elèv ou yo pral aprann de legliz yo a, Bib la ak enpòtans pou [...]

janvier 27th, 2018|