Entrainement Des Disciples a Travers la Bible

Entrainement Des Disciples a Travers la Bible - 50 LEÇONS DE LEADERS CHRÉTIENS POUR LES JEUNES ET LES JEUNES ADULTES Il existe deux principaux objectifs du programme: le développement du leadership et une bonne compréhension du récit métaphysique de l’Écriture. Il a été estimé que les adolescents et les jeunes connaissent de nombreuses histoires de [...]

mai 25th, 2020|

Chemen Verite A – #9 (Liv edikasyon kretyèn pou jèn ak granmoun yo(

Nou kontinye ak defi etid biblik la ki pa janm sispann siprann nou. Nou jwenn yon bann defi ki dwe mete an pratik. Nou pa kapab anseye kisa ki pou fèt nan chak okazyon ki prezante devan nou, men, nou kapab anseye kèk prensip ki kapab sèvi kòm gid epi ki kapab aplike nan plizyè [...]

avril 6th, 2020|

CHEMEN VERITE A # 7

Manyèl Edikasyon Kretyén Pou Jèn ak Granmoun Etid pawòl Bondye a endispansab Pou lavi espirityèl kwayan yo. Poutèt sa, depi mwatye syèk, Kay piblikasyon nazareyen yo sot ofri nou materyèl etid biblik pou tout laj.  Chemen Verite A, edisyon Pou jèn avèk granmoun, li prezante kat trimès pou lòt ki enterese yo konsantre sou pwoblèm [...]

janvier 9th, 2018|

Leçons pour l’école du dimanche pour adultes – Tome 15

Leçons pour l'école du dimanche pour adultes Première partie : LA TRINITE 1. Adorer un seul Dieu 2. Adorer un Dieu saint 3. Jésus-Christ, l’humble serviteur 4. La divinité du Saint-Esprit 5. Le Saint-Esprit est une personne 6. L’oeuvre du Saint-Esprit 7. Les Saintes Ecritures Deuxième partie: LE PECHE PERSONNEL ET LE PECHE ORIGINEL 8. [...]

janvier 9th, 2018|
Go to Top