Chemen Verite A – #9 (Liv edikasyon kretyèn pou jèn ak granmoun yo)

Nou kontinye ak defi etid biblik la ki pa janm sispann siprann nou. Nou jwenn yon bann defi ki dwe mete an pratik. Nou pa kapab anseye kisa ki pou fèt nan chak okazyon ki prezante devan nou, men, nou kapab anseye kèk prensip ki kapab sèvi kòm gid epi ki kapab aplike nan plizyè [...]

avril 6th, 2020|
Go to Top