MEDFDI : Règlement sur la protection des fillettes, des gamins, des adolescents et des personnes handicapées

Le but de ce règlement est d'assurer la sécurité et le bien-être de tous les FGA (fillettes, gamins et adolescents), ainsi que des personnes handicapées, sous nos soins et de les protéger contre toutes les formes de préjudice, intentionnel et non intentionnel. Cela protégera également nos fonctionnaires contre les accusations qui peuvent découler d'une conduite [...]

juin 25th, 2020|

Amis de Jesus – Leçons de la formation de disciples (por les enfants de 6 à 11 ans)

Grâce aux activités que nous organisons avec les enfants, ils viennent à l'église et beaucoup d'entr'eux acceptent Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Mais, combien d'entr'eux qui assistent à l'église régulièrement? Combien d'entr'eux qui deviennent des disciples de Jésus? Cette ressource qui a été élaborée pour les disciples, appelés "Amis de Jésus", celle-là appartient aux [...]

juin 13th, 2020|

Règleman Pou Pwoteksyon Ti Fi, Ti Gason, Adolesan, Ak Moun Ki Gen Andikap

Objektif règleman sa a se asire sekirite ak byennèt tout timoun TTA (ti fi, ti gason ak adolesan), ansanm ak moun ki gen andikap, sou swen nou yo epi pwoteje yo kont nenpòt fòm domaj, ni entansyonèl ak envolontè. Li pral pwoteje fonksyonè nou yo kont akizasyon ki ka rive soti nan konpòtman neglijan oswa [...]

mai 30th, 2020|

Chemen Verite A – #9 (Liv edikasyon kretyèn pou jèn ak granmoun yo(

Nou kontinye ak defi etid biblik la ki pa janm sispann siprann nou. Nou jwenn yon bann defi ki dwe mete an pratik. Nou pa kapab anseye kisa ki pou fèt nan chak okazyon ki prezante devan nou, men, nou kapab anseye kèk prensip ki kapab sèvi kòm gid epi ki kapab aplike nan plizyè [...]

avril 6th, 2020|
Go to Top